525

Sołectwo Reguły

Sołtys:

Magdalena Krajnik-Partyka

email: soltysreguly@gmail.com

telefon: 501 135 795

 

Rada sołecka:

Alicja Więckowska

Elżbieta Sybilska

Marzena Szczęsna

Przemysław Bochenek

Katarzyna Piotrowska

Dorota Zglińska

 

Statut sołectwa Reguły