40

Sołectwo Reguły

Sołtys:

Magdalena Krajnik-Partyka

 

Rada sołecka:

Paweł Anczarski

Natalia Chudzyńska-Stępień

Katarzyna Łopata

Małgorzata Posel

Katarzyna Stygińska

Alicja Więckowska

 

Statut sołectwa Reguły