833

Formularz kontaktowy

Sołectwo Reguły

Zapraszamy do kontaktu z Sołtysem Reguł Panią

Magdaleną Krajnik-Partyką

email: "soltysreguly@gmail.com"

telefon: 501 135 795

 

* - pola wymagane